Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Psihologija

Psihologija sporta : koncepti i primjene / Richard H. Cox

Knjiga je namijenjena studentima zainteresiranima za psihologiju sporta i tjelovježbe. U knjizi su razvijeni koncepti koji imaju uporište u istraživačkoj literaturi s primjerima kako se ti koncepti primjenjuju u okviru sporta i tjelovježbe.

Richard H. Cox (Predgovor)

Gubitak, tugovanje, podrška / Lidija Arambašić

Prva ovakva knjiga govori o brojnim aspektima gubitka, tugovanja i pružanja podrške tugujućim ljudima. U prvom dijelu govori se o gubicima, o univerzalnosti njihove pojave, vrstama i obilježjima gubitaka te o tome kako ljudi reagiraju na gubitak. U drugom dijelu opisuje se tugovanje, prirodan proces koji se odvija nakon gubitka, te obilježja, trajanje i ishodi tog procesa. U trećem dijelu opisan je način pružanja podrške tugujućim ljudima tj. podrška koju tugujući dobivaju od prijatelja, članova obitelji, susjeda i slično i načela pružanja stručne podrške tugujućima, kad se za to pokaže potreba. U četvrtom je dijelu dan pregled teškoća, ograničenja i neriješenih pitanja u proučavanju i istraživanju gubitaka i tugovanja.

Lidija Arambašić (Predgovor)

Socijalna psihologija / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert

Četvrto izdanje sveobuhvatnog i u SAD-u vrlo popularnog udžbenika socijalne psihologije koji, za razliku od većine sličnih tekstova, njeguje pristup “pričanja priče” često nastojeći vrlo složenu materiju približiti studentima čineći je pritom uzbudljivom i zabavnom. Autori u prirodnom slijedu opisuju na koji način teorije nadahnjuju istraživanja, zašto i kako se ta istraživanja provode te kakav utjecaj ona imaju na svakidašnji život. Tako čitatelj može steći jasnu predodžbu o tome što je socijalna psihologija i na koji nam način pomaže u svakodnevnome životu.

Sadrži poglavlja o metodologiji, socijalnoj spoznaji i percepciji, samopoimanju, samo-opravdavanju, stavovima i konformizmu, grupnim procesima, međusobnoj privlačnosti, prosocijalnom ponašanju, agresiji te predrasudama. Svako poglavlje započinje opisom situacije iz stvarnog života, a sadrži i vježbe namijenjene studentima.

Preuzeto od nakladnika (https://www.mate.hr/product/134/e-aronson-t-d-wilson-r-m-akert-socijalna-psihologija)

Body image : a handbook of theory, research, and clinical practice / edited by Thomas F. Cash, Thomas Pruzinsky

Body Image prikazuje sociokulturna, neurokognitivna, psihodinamička, kognitivno-bihevioralna, informatička i feministička gledišta. Autori temeljito ispituju iskustva o poimanju tjelesnog izgleda u odnosu na spol, seksualnu orijentaciju, rasu ili etničku pripadnost i važne tjelesne karakteristike. Ova knjiga također istražuje često previđena pitanja tjelesnog izgleda koja nastaju u dermatologiji, plastičnoj i rekonstruktivnoj kirurgiji, onkologiji, fizikalnoj rehabilitaciji, ginekologiji, urologiji, endokrinologiji i stomatologiji, kao i za osobe s HIV-om i AIDS-om.

Među najpraktičnijim doprinosima knjige jest procjena tjelesnog izgleda za djecu, adolescente i odrasle kao i procjene intervencija za promjenu tjelesnog izgleda modifikacijama tijela ili psihološkim promjenama. Stručnjaci se bave pitanjem gubitka kilograma, kondicijske pripreme i estetske kirurgije za promjenu izgleda, te rekonstruktivne operacije za urođene i stečene deformacije.

Za iskusne profesionalce Body Image je prepoznatljiv, sveobuhvatan, znanstveno ažuriran i klinički vrijedan izvor, posebno za znanstvenike i stručnjake iz psihologije, medicinskog i srodnih zdravstvenih područja.

Thomas F. Cash, Thomas Pruzinsky (Predgovor)

Psihologija nogometa / Dettmar Cramer, Brigit Jackshaft

Knjiga je odličan uvod u psihologiju sporta, kao stručna literatura koja kroz duhovite i životne primjere iz konteksta nogometnog sporta vodi čitatelja do upoznavanja i objašnjenja fenomena razvojne psihologije, psihologije ličnosti, učenja, motivacije, grupne dinamike, sve do metoda mentalnog treninga, hipnoze i tehnika opuštanja.

Preuzeto od nakladnika (https://www.nakladaslap.com/knjige/pregled/a3f38529c1a78499a92f9b8f99f53c8f2)

Stres i antistresni programi u sportu / Miroslav Dodig

Osnovna svrha i zadaća knjige usmjerena je na istraživanje i definiranje uzročno-posljedičnih veza stresa u sportu. Ukazano je na osnovne zakonitosti stresa, uzroke nastajanja stresnih stanja u trenažnom procesu i natjecanju, simptome i dijagnostiku stresnih stanja i antistresne programe. Cilj ove knjige je dijelom usmjeren i na opisivanje procesa u moždanoj kori i perifernim živcima.

Miroslav Dodig (Predgovor)

Knjiga sadrži sintetizirane antropološke informacije koje su rezultat osobnih, domaćih i svjetskih istraživanja u području kineziologije, biologije, medicine, sporta, biomehanike, psihologije i drugih relevantnih znanosti. Znanstvene postavke temelji na spoznaji da sport, naročito onaj vrhunski, neizostavno donosi stresove, koji se mogu manifestirati i nastajati u trenažnom procesu i u procesu natjecanja. Knjiga sadrži informacije o mehanizmima koji se nalaze u strukturi stresa, a temelje se na fiziološkim procesima, koji se odnose na promjene izazvane transformacijom metaboličkih struktura koje utječu na strukturu i mehanizam hormona. Navedeni funkcionalni mehanizmi izazivaju određene promjene u homeostazi, a manifestiraju se promjenama i ponašanjem na funkcionalnom i psihološkom planu. Koristeći znanstvena saznanja, predloženi su antistresni programi u cilju poticanja fizioloških procesa koji pomiču homeostazu koja kompenzatorno i korektivno utječe na stres i uspostavlja ravnotežu u organizmu. Knjiga je koristan nositelj informacija za stručnjake u području kineziologije, sporta, tjelesne i zdravstvene kulture i dodirnih područja: medicine, defektologije, neurologije, psihologije, te liječnicima, opće i sportske medicine.

RECENZENTI

Trening s agresivnom djecom / Franz Petermann, Ulrike Petermann

Ova knjiga namijenjena je praktičarima i studentima zainteresiranim za razvoj i prakticiranje treninga za djecu osnovnoškolske dobi.

Oblikovanjem knjige nastoje se ostvariti sljedeći ciljevi:
– koncepcija intervencijske strategije orijentirane na terapiju ponašanja

– strategija za dijagnozu i trening orijentirana na pojedinca

– obrada podataka za kontrolu treninga iz analize pojedinačnih slučajeva

– iscrpna dokumentacija radnih koraka i materijala koja omogućuje samostalno provođenje treninga u praksi.

Najnovije (11.) izdanje donosi isprobanu zbirku materijala koji su aktualizirani korak po korak. Materijali za praktičan rad s djecom i obiteljima razvijani su u skladu s vremenom i novim znanstvenim rezultatima o uzrocima agresivnog ponašanja.

Franz i Ulrike Petermann (Predgovor)