Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Sportska medicina

Fizikalna i rehabilitacijska medicina / Đurđica Babić-Naglić i suradnici

Ovaj udžbenik upoznaje studente s osnovama i mogućnostima struke da u budućemu kliničkom radu prepoznaju bolesnike kojima fizijatrijska intervencija može pomoći. U nekoliko je poglavlja obrađen klinički pristup. Uz opis novijih i klasičnih elektroterapijskih procedura navedene su optimalne indikacije za njihovu primjenu i mjere opreza. Naglašena je kineziterapija kao najvažniji dio liječenja bolesnika.

U pisanju udžbenika sudjelovalo je deset autora koji su čitateljima nastojali približiti kompleksan proces kliničke obrade, dijagnoze bolesti, ocjene nesposobnosti, planiranja i odabira liječenja metodama fizikalne terapije.

Đurđica Babić-Naglić (Predgovor)

Ozljede i prva pomoć u sportu / Melinda J. Flegel

Prva pomoć u sportu se fokusira na prepoznavanje i hitan tretman sportskih ozljeda na terenu. Ova knjiga objašnjava što treba činiti a što ne kada sportaš zadobije ozljedu. Prvi dio teksta uvodi u timski rad i pripremu potrebnu za učinkovito pružanje prve pomoći. U drugom dijelu prikazane su osnove prve pomoći odnosno anatomija i terminologija. Treći dio pokriva preko 110 različitih ozljeda i bolesti te uključuje procjenu, prvu pomoć, prevenciju i povratak treningu za svaku od njih.

Sadržaj ove knjige je prilagođen sportskom kontekstu, s pretpostavkom da je trener prva osoba koja je u kontaktu s većinom sportskih ozljeda i nije medicinski treniran da osigura prvu pomoć izvan granica inicijalnog pružanja prve pomoći.

Preuzeto iz Predgovora

Epidemiologija / Ivana Kolčić, Ariana Vorko-Jović, urednice

Cilj knjige je predstaviti epidemiologiju, njezinu svrhu te mnogobrojne zadatke i izazove s kojima se epidemiolozi suočavaju. Knjiga pruža uvod u metodologiju istraživanja za studente u biomedicini i liječnike praktičare te opisati osnove znanstvenoga pristupa za one koji se žele samostalno okušati u ljepoti i izazovima istraživačkoga poduhvata.

Opisana je i bogata povijest epidemiologije, čije je početke teško vremenski odrediti, jer su se ljudi bavili epidemiološkim problemima oduvijek, ponajprije umiranjem od zaraznih bolesti. Obrađene su teme poput definicije, svrhe i najvažnijih zadataka epidemiologije, uzročne povezanosti, uzorkovanja, korištenja upitnika u istraživanjima, osnova analize podataka te točnosti i pouzdanosti dijagnostičkih testova. Navedeni su mnogobrojni izvori podataka o zdravlju populacije Hrvatske kao i organizacija epidemiološke službe u Hrvatskoj. Sva poglavlja sadržavaju i zadatke za vježbu.

Ivana Kolčić (Predgovor)

Terapijsko istezanje : [smanjite bolove i spriječite ozljede] / Kristian Berg

Terapijsko istezanje pruža detaljne ilustracije u boji koje prikazuju anatomiju određenih mišića, te savjete i upute za više od 40 najučinkovitijih istezanja kako biste uklonili bolove, smanjili osjetljivost i bolnost mišića, povećali ravnotežu i fleksibilnost, te spriječili uobičajene ozljede.

Knjiga pokazuje kako možete prilagoditi pojedine vježbe istezanja i koristiti ih za potrebe vašeg tijela te preporuke za glavobolju, bolove u vratu, ukočenost vrata, bolove u ramenima i druge tegobe.

Preuzeto s publikacije

Detaljno ilustriran i znanstveno potkrijepljen priručnik koji će vam pomoći da postignete bolju fleksibilnost i poboljšate cjelokupno tjelesno zdravlje.

brad schoenfeld

Umjetnost liječenja sportskom masažom / Joan Johnson

Knjiga Umjetnost liječenja sportskom masažom donosi osnovne elemente masaže, koristeći jednostavnu osnovnu strukturu koju možete prilagoditi vlastitim idejama i potrebama. Knjiga sadrži mnoštvo praktičnih savjeta koji će vam dobro doći prije nego što počnete s masažom.

Joan Johnson (Uvod)

U prilozima se nalazi 30 tehnika samomasaže za područja koja je teško dohvatiti. Prikazani su postupci tehnike masaže za više različitih sportova, uključujući trčanje, biciklizam, tenis, golf, skijanje, planinarenje, gimnastiku, kajakaštvo, slobodno penjanje, plivanje, odbojku, jedrenje na dasci i trening s utezima.

Preuzeto s publikacije

Sportska kardiologija : kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnosti

Ovaj udžbenik ima multidisciplinarni pristup kardiologiji sporta, tjelesne i radne aktivnosti u kojoj su autori s višegodišnjim iskustvom u stručnom i znanstvenom radu iz područja kineziologije, kardiologije sporta, kliničke kardiologije, aritmologije, medicine rada i dijetetike nastojali pregledno i detaljno obraditi fiziologiju vježbanja i tjelesne aktivnosti, te patofiziologiju, etiologiju i dijagnostiku kliničkih entiteta iz kardiologije sporta. Sveobuhvatno su prikazani koristi i rizici vježbanja i tjelesne aktivnosti uopće, procjena funkcionalnog statusa i građe u svrhu utvrđivanja radne i sportske sposobnosti. Temeljito su opisane specifičnosti i važnost kardiološkog pregleda u sportskoj kardiologiji, postupci funkcionalne dijagnostike i procjene kardiovaskularnog rizika u sportaša.

Udžbenik je namijenjen studentima kineziološkog i medicinskog fakulteta, kao i svima ostalima koji sudjeluju u trenažnom procesu, natjecanju i zdravstvenoj zaštiti sportaša i rekreativaca. Osnovni ciljevi su bolje prepoznavanje i razumijevanje specifičnosti područja kardiologije sporta, tjelesne i radne aktivnosti, kako kineziolozima i liječnicima, tako i drugim sportskim i zdravstvenim djelatnicima.

Ovo je prvi udžbenik iz područja kardiologije sporta, tjelesne i radne aktivnosti sportaša i kardiovaskularnih bolesnike u nas.

Urednici (Predgovor)

Women, sport & performance : a physiological perspective / Christine L. Wells

Knjiga je namijenjena učiteljima tjelesnog odgoja, trenerima i sportašima. U pisanju ove knjige tražila se ravnoteža između osnovnih uvodnih informacija, najnovijih koncepata u istraživanju i pružanja praktičnog materijala. Fokus knjige je na fiziološkim prilagodbama žene prilikom vježbanja. Knjiga se također bavi razlikama i sličnostima među spolovima, temom vježbanja i menstrualnog ciklusa te učincima vježbanja na ženu bez menstruacije.

Christine L. Wells (Predgovor)

Autorica je uspjela predstaviti dovoljno osnovnih podataka o ženskoj anatomiji i općenitoj i reproduktivnoj fiziologiji kako bi pomogla onima slabije informiranim čitateljima te istovremeno pruža bogatstvo znanstvenih podataka iz širokog spektra istraživanja.

J. Fox (Review)